Uluslararası ve Karşılaştırmalı Eğitim Yüksek Lisans Programı

07.10.2022
MARMARA ÜNİVERSİTESİ

ULUSLARARASI VE KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA

TÜRKİYE MAARİF VAKFI TARAFINDAN KISMİ BURSLULUK VE ARAŞTIRMA DESTEĞİ VERİLECEKTİR

(2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI-GÜZ DÖNEMİ)

 

Başvuru İşlemleri;

 

Türkiye Maarif Vakfı uluslararası eğitim alanında çalışmalar yapmakta ve bu alanda Türkiye’de gerçekleştirilen eğitim programlarını desteklemektedir. Bu kapsamda Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde açılan “Uluslararası ve Karşılaştırmalı Eğitim Yüksek Lisans” Programına kabul alan 6 (3 Tezli, 3 Tezsiz) öğrenciye ilanda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde destekte bulunacaktır.

 

Kısmi Bursluluk ve Araştırma Destek Programından faydalanmak isteyen adayların başvurularını 16 Ekim 2022 saat 23:59’a kadar yapmaları gerekmektedir. Başvurular basvuru@turkiyemaarif.org e-posta adresi üzerinden aşağıda belirtilen belgeler de eklenerek yapılacaktır. Kısmı Bursluluk ve Araştırma Destek Komisyonu tarafından başvuruşu uygun görülen adaylar mülakata davet edilecektir.

 

Başvuru Belgeleri

 

  • Özgeçmiş
  • Kısmi Bursluluk ve Araştırma Destek Programı Başvuru Dilekçesi
  • Yüksek Lisans Kayıt Belgesi
  • Kimlik Fotokopisi

 

SUNULACAK DESTEKLER

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINDA SUNULACAK DESTEKLER
 

 

1. Vakıf Kısmi Bursluluk ve Araştırma Destek Komisyonu tarafından yapılan değerlendirmeye göre;

 

a. Ders dönemini başarıyla tamamlamak kaydıyla, tez konusu Komisyon tarafından uygun görülen öğrencilere tez döneminde 8 ay süreyle aylık net 1.500 TL araştırma desteği verilir.

 

b. Tez konusunun Vakıf çalışmalarına katkı sağlayacağına karar verilen öğrencilerin talep etmesi durumunda, gerçekleşmiş; bir adet gidiş-dönüş uçak bileti, yasal harçlar, seyahat sigortası, iaşe ve ibate giderleri için belgelendirmek kaydıyla tek seferlik 17.900 TL’ye kadar yurt dışı araştırma desteği verilir.

 

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINDA SUNULACAK DESTEKLER
 

1. Vakıf Kısmi Bursluluk ve Araştırma Destek Komisyonu tarafından yapılan değerlendirmeye göre;

 

a. Öğrenim harcının ¼’ü Vakıf tarafından karşılanır.

 

b. Araştırma projesinin Vakıf çalışmalarına katkı sağlayacağına karar verilen öğrencilerin talep etmesi durumunda, gerçekleşmiş; bir adet gidiş-dönüş uçak bileti, yasal harçlar, seyahat sigortası, iaşe ve ibate giderleri için belgelendirmek kaydıyla tek seferlik 17.900 TL’ye kadar yurt dışı araştırma desteği, 8.900 TL’ye kadar yurt içi araştırma desteği verilir.
 

UYGULAMA ESASLARI VE İŞLEYİŞ
 

1. Eğitim harcına yapılacak katkı doğrudan Üniversiteye ödenir.

 

2. Ders dönemini başarıyla tamamlayan öğrencilerin yapacağı araştırma destek başvuruları Vakıf Kısmi Bursluluk ve Araştırma Destek Komisyonu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.

 

3. Tez Dönemi araştırma desteği aylık olarak öğrencinin banka hesabına yatırılır.

 

4. Programa katılmaya hak kazanan öğrenciler yaptıkları çalışmalarla ilgili gelişim raporlarını belirli periyotlarla Vakıf Kısmı Bursluluk ve Araştırma Destek Komisyonuna sunarlar.

 

5. Tez/proje çalışması tamamlandığında bir örneği Vakfa teslim edilir.

 

6. Programa katılmaya hak kazanan öğrenciler ile sözleşme imzalanacaktır.

 

7. Sözleşmeye istinaden kabul edilebilir belgeye dayalı bir mazeret olmaksızın programdan ayrıldıkları taktirde ise, destek programından aldıkları bedeli, üç ay içerisinde eşit taksitler ile nakit olarak Vakfa iade ederler.

 

8. İlan ve sözleşmede belirtilen Yükümlülüklere aykırı hareket edilmesi durumunda destek kesilir.

* Adayların, Türkiye Maarif Vakfı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığının basvuru@turkiyemaarif.org adresinden e-posta ile bilgi almaları mümkündür.


 

DİĞER HABERLER

Video Title